Monthly Archives: December 2013

Wish a happy new year

มีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะเข้าช่วง Countdown ครับ คือการไปดูหนังกับครอบครัว ซึ่งคงไม่ได้อยู่ถึงช่วงนับถอยหลังหรอก 😛

มานั่งลิสต์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในช่วงปี 2013 ซักหน่อย

มกราคมยังเป็นช่วงลางานยาวเฮือกสุดท้ายจากปีที่แล้ว Project ที่คาดหวังพังเพราะเสีย Focus ก่อนกลับไปทำงานเลยทำ Project ที่ดูไร้สาระแต่ได้จับ code คือ eathena2013 กลายเป็นว่าได้ใช้งานจนถึงกลางปี เป็นงานเล่นๆ ที่ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ของมัน ทำให้ฟื้นตัวจากอาการจิตตกเพราะ Project ล้มเหลวได้
(Board ที่ใช้ใน Project eathena2013 ยังมีอยู่ใน Trello https://trello.com/b/la9ceCho/done-eathena2013 – จริงๆ คงเป็น Project ส่วนตัวที่ใส่การ์ดเยอะที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ ไม่นับงานในออฟฟิศ) Continue Reading