FYI: Tax

ผ่านเดือนแรกของการเปลี่ยนวิถีทำงาน เอา Blog พี่หนุ่มมา Rerun หลังจากเอาลง Facebook ตัวเองไปครั้งนึง

ขึ้นเดือนหน้าตั้งใจจะละงานจุบจิบออกไปบ้าง ขึ้นโปรเจคเข็นเกมให้หลายๆ คนเล่นซักเกม (เอาวันเกิดเป็นธงแรก)

ว่าแล้วก็แปะ 😀